Raportare managerială

| Reading Time: 1 Min

Contabilitate de gestiune. Întocmim bugetele de venituri și cheltuieli și intocmim contabilitatea de gestiune (inclusiv analize comparative ȋntre rezultatele planificate conform bugetului și cele efectiv realizate);  de asemenea, pregatim prognoze și alte rapoarte solicitate de catre conducere sau de catre acționari

Servicii de contabilitate TPA România

 

Persoană de contact