Reguli noi în vânzările pe platformele online

4. august 2020 | Reading Time: 3 Min

Platformele online care intermediază între vânzările de bunuri și servicii și cumpărători trebuie să respecte noi reguli în relația cu comercianții, conform Regulamentului european nr. 1.150/2019 ce se aplică începând cu 12 iulie.

Regulamentul se aplică serviciilor de intermediere online sau utilizatorilor acestor servicii (companii sau consumatori) stabiliți in Uniunea Europeană, sau în cazul în care utilizatorii profesionali de site-uri sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii Europene sau unor persoane care nu sunt consumatori.

Regulamentul european are în vedere crearea unui cadru transparent și echitabil pentru comercianții care utilizează platformele online pentru a-și vinde produsele/ serviciile.

Regulamentul va fi aplicat ori de câte ori furnizorii de servicii de intermediere utilizează termeni și condiții prestabilite unilateral de furnizorul de servicii de intermediere online.

În primul rând, platformele online trebuie să-și actualizeze termenii și condițiile, astfel încât să fie ușor de înțeles și accesibile în orice punct al relației de afaceri, inclusiv în fazele de negociere.

Modificarea termenilor și condițiilor trebuie adusă la cunoștință comerciantului cu cel puțin 15 zile înainte, iar în cazul în care nu sunt acceptate, comerciantul are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu furnizorii de servicii de intermediere online în termen de 15 zile de la primirea unui preaviz privind orice modificare.

Regulamentul prevede în sarcina administratorilor de platforme online și alte obligații, cum ar fi:

  • prezentarea modului de ierarhizare a produselor pe platformă;
  • indicarea posibilelor situații în care se va putea restricționarea, suspenda sau înceta prestarea de servicii;
  • informarea despre condițiile de reziliere și ce se întâmplă cu informațiile obținute în urma activității comerciantului pe platformă, ulterior încetării relației contractuale;
  • informarea despre eventuale restricții pentru comerciant de a oferi aceleași bunuri și servicii prin alte mijloace decât vânzarea lor prin intermediul platformei, etc.

În cazul încetarea relației contractuale, din inițiativa administratorului platformei,  acesta va trebui să-ți motiveze decizia și să ofere comerciantului un preaviz de cel puțin 30 de zile.

Termenii și condițiile considerate neconforme cu prevederile din Regulament vor fi considerate nule.

Totodată, platformele de intermediere trebuie să pună la dispoziția comercianților un serviciu intern de soluționare a plângerilor, medierea fiind prevăzută ca un mijloc de soluționarea a litigiilor dintre furnizori și utilizatori.

Autoritatea responsabilă cu aplicarea Regulamentului 2019/1150 în România va fi Consiliul Concurenței, iar pentru anumite tipuri de încălcări, autoritatea va putea aplica amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.

În esență, toate dispozițiile cuprinse în Regulament vor fi benefice pentru comercianți, astfel încât platformele online să nu abuzeze de poziția lor privilegiată.

Sursă: Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

Tax & Legal Newsletter iulie 2020
Persoană de contact