Reguli noi privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 3 Min

Modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor prin Legea nr. 7/2020 au un impact semnificativ, conducând la eficientizarea și simplificarea procesului de eliberare a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construcție.

Printre cele mai importante modificări se numără:

  • Certificatul de urbanism se va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (anterior era în 30 de zile lucrătoare), inclusiv în format digital, iar autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației.
  • Reautorizarea poate fi obținută în baza aceleiași documentații în cazul neînceperii lucrărilor sau în cazul nefinalizării lor, fără să fie necesară emiterea unui nou certificat de urbanism, pentru un termen ca cel inițial (în cazul lucrărilor care nu au fost începute în termen), respectiv pentru un termen egal cu termenul de finalizare inițial (în cazul în care întreruperea nu a fost mai lungă decât termenul de finalizare inițial, iar lucrările începute și nefinalizate nu au fost supuse unor măsuri de conservare).
  • Persoanele fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea/ emiterea autorizațiilor de construire răspund material, contravențional, civil și/ sau penal pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege, precum și pentru refuzul nejustificat de a emite autorizația de construire/ desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul legal pentru documentațiile complete.
  • Posibilitatea înscrierii în cartea funciară în baza unui certificat de atestare/ adeverință privind edificarea construcției pentru construcțiile a căror execuție a lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar termenul de prescripție de 3 ani a răspunderii contravenționale s-a împlinit și clădirea întrunește cerințele fundamentale de calitate în construcții.
  • Pentru regularizarea lucrărilor de construire nu mai este necesară obținerea unei autorizații de construire pentru intrarea în legalitate, ci fie dispoziția expresă de menținere a lucrărilor emisă de către autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire, fie certificatul de atestare/ adeverința privind edificarea construcției emise în baza unei expertize tehnice privind calitatea construcției.
  • În cazul în care se dorește demolarea unei construcții și construirea alteia în loc, va fi suficientă obținerea unei singure autorizații care să acopere atât demolarea, cât și construirea.
  • Autorizațiile de construcție sau desființare care sunt emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ și de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții.

În consecință, toate aceste modificări nu fac decât să vină în sprijinul constructorilor în vederea începerii procesului de execuție a lucrărilor și de intrare în circuitul civil a imobilelor construite fără autorizație de construire.

Sursa: Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care va intra în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020.

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019
Persoană de contact