Restructurare şi insolvenţă

| Reading Time: 1 Min

Biroul nostru de avocatură şi-a consolidat activitatea profesională din domeniul falimentului, lichidării şi insolvenţei în jurul unei echipe de avocaţi care deţin cunoştinţe de specialitate vaste în probleme legate de recuperarea creanţelor, faliment și lichidare.

Serviciile noastre în acest domeniu includ asistență pentru recuperarea creanţelor și evaluarea celei mai bune strategii de urmat în cazul unui faliment iminent. Majoritatea clienţilor noştri solicită asistență în vederea recuperării creanțelor, precum și asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de insolvență, evaluarea fezabilității planurilor de reorganizare din perspectivă juridică, analiza planurilor de reorganizare judiciară şi a propunerilor concrete de sistare a actelor frauduloase care vizează reducerea activelor debitorului.

Mai mult decât atât, echipa noastră asistă și reprezintă atât creditorii cât și debitorii în cadrul procedurilor de insolvență prin identificarea oportunităților de reglementare și asigurarea beneficiului creanţelor privilegiate sau garantate în caz de faliment iminent, prin punerea la dispoziţie a unor strategii de restructurare și contribuind la trasarea planurilor de restructurare, prin evaluarea fezabilităţii planurilor de reorganizare din perspectivă juridică, propuse de creditor sau debitor, precum și prin asigurarea încasării datoriilor creditorului ca urmare a lichidării activelor debitorului.

Consultanţă Juridică TPA România