Schema de ajutor de stat pentru investiții realizate în România de către companii (HG959/2022)

Obiectiv principal: Sprijinirea întreprinderilor prin oferirea de granturi pentru investiții în noi activități economice în domeniile eligibile.

Condiții de eligibilitate pentru finanțare:

 • Pentru investițiile inițiale (fără înlocuiri): deschiderea unei noi instalații sau extinderea capacității unei instalații existente sau diversificarea portofoliului de produse al unei instalații existente prin introducerea de produse noi, neincluse anterior sau o modificare fundamentală a procesului de producție al unei instalații existente.
  • În cazul în care costurile de investiție constituie baza, sunt eligibile costurile și cheltuielile de construcție pentru echipamentele și activele necorporale noi (în câteva cazuri, de asemenea second-hand).
  • În cazul în care salariile constituie baza, sunt eligibile numai locurile de muncă create după data depunerii cererii, dar acestea trebuie create în termen de cel mult 3 ani de la data finalizării investiției. Numărul de noi locuri de muncă trebuie menținut pentru o perioadă de cel puțin 5 ani pentru întreprinderile mari și de 3 ani pentru întreprinderile mici și mijlocii.
 • Capitalul social al companiei pentru ultimul exercițiu financiar închis este pozitiv.
 • Compania a fost profitabilă în cel puțin unul din ultimii trei ani
 • Compania are un capital subscris minim de 100.000 de lei
 • Implementarea poate începe după depunerea cererii de ajutor de stat, dar trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la semnarea acordului de finanțare.
 • Solicitantul nu este clasificat drept întreprindere aflată în dificultate
 • Solicitantul nu este insolvabil, în stare de faliment, în cadrul procedurilor legale de restructurare, executare sau dizolvare sau în orice alte situații similare
 • Solicitantul nu face obiectul niciunei decizii de recuperare a ajutorului de stat acordat sau, în cazul în care există o astfel de decizie, acesta a fost deja executată.
 • Solicitantul nu a închis o activitate economică identică sau similară nicăieri în Spațiul Economic European în ultimii 2 ani anteriori cererii și nu are niciun plan de închidere a unei astfel de activități în următorii 2 ani de la încheierea investiției
 • Ajutorul de stat oferit are un efect stimulativ asupra investiției
 • Beneficiarul trebuie să primească cel puțin 25% din investițiedin alte surse

Cheltuieli eligibile:

 • Costuri de investiții

sau

 • Costuri salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi pentru locurile de muncă nou create

sau

 • Combinația dintre cele două

Eligibile companies:

 • IMM-uri și întreprinderi mari;

Eligibilitatea proiectului:

 • Cel puțin 10% din valoarea proiectului trebuie să fie dedicată investițiilor ecologice;
 • Proiectul de investiții trebuie să fie de minim 3 milioane EUR.

Intensitatea și nivelul ajutorului de stat

Județ Nivelul maxim al ajutorului de stat Intensitatea maximă a ajutorului de stat
București Nu mai este eligibil
Ilfov În funcție de locație În funcție de locație

0%, 35% sau 45%

Arad, Timiș 22,5 milioane  EUR 30%
Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu 30 de milioane  EUR 40%
Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Iași, Maramureș, Sălaj, Satu Mare 37,5 milioane  EUR 50%
Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea 45 milioane  EUR 60%