PNDR 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanti eligibili: Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente sau nou-înființate din spațiul rural și fermer sau membri unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente. 

Activitati eligibile: 

  • Activități productive (ex. Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricarea construcțiilor metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor electrice, electronice, etc.)
  • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc)
  • Investiții în infrastructura de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement
  • Furnizarea de servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații de mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, etc.)
  • Producerea de combustibili din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării. 

Asistenta nerambursabila acordata: 

 

Ajutor financiar acordat

Rata de finanțare

 General

200.000 €

70%

 Activități de producție / servicii medicale / sanitar-veterinare și  agroturism sau solicitanți fermieri care își diversifică activitatea

200.000 €

90%

 In cazul fermelor existente care își diversifică activiatea  prin  activități non-agricole

200.000 €

90%