Scutiri de la TVA

1. iulie 2020 | Reading Time: 1 Min

Sunt scutite de taxa pe valoare adăugată, cu drept de deducere, livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă efectuate către instituţiile publice responsabile cu constituirea rescEU – rezerva de capacităţi a Uniunii Europene.

Scutirea se va aplica și pentru importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale efectuate de către instituţiile publice responsabile pentru constituirea rezervei rescEU.

Scutirile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2020 si se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei beneficiare privind destinația bunurilor. 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020

COVID-19 Tax Flash nr.15_01.07.2020
Persoană de contact