Simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real

4. august 2020 | Reading Time: 3 Min

Din 9 iulie, a intrat în vigoare Legea nr. 108/2020 care vine cu o serie de scutiri de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real pentru anumite categorii de persoane.

Astfel, persoanele juridice nu vor mai fi obligate să depună declarația privind beneficiarul real decât la înființare și ori de câte ori intervine o schimbare, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Pentru anul 2020, fiind primul an în care se depune declarația privind beneficiarul real, societățile trebuie să depună declarația până la 1 noiembrie 2020.

Legea nr. 108/2020 vine și cu o alte modificări importante, dintre care:

  1. Societățile compuse exclusiv din asociați persoane fizice nu mai au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În cazul acestor persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
  2. Entitățile raportoare determinate de Legea nr. 129/2019 (avocați, auditori, experți contabili, anumiți comercianți ce încheie tranzacții în numerar de cel puțin 10.000 EUR) trebuie să obțină informații suplimentare despre partenerul de afaceri, în sensul de a obține o dovadă a înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali ori de câte ori încep o nouă relație de afaceri cu persoane care sunt supuse obligației înregistrării informațiilor privind beneficiarul real.
  3. Obținerea de informații privitoare la beneficiarul real din registrele beneficiarilor reali poate fi obținută de către orice persoană, fără să demonstreze un interes legitim.
  4. Societățile care vând bunuri și încheie tranzacții în numerar de cel puțin 10.000 de euro trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019.
  5. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate să investigheze tranzacții suspecte de spălarea banilor și din oficiu.
  6. Furnizorii de servicii legate de criptomonede sunt obligați să identifice tranzacțiile suspecte și să le raporteze autorităților.
  7. Declarația privind beneficiarul real se va putea depune de acum și de la distanță, prin poștă sau curier ori online cu semnătură electronică.

Cu toate acestea, Legea 108/2020 nu a venit cu modificări în ceea ce privește obligațiile de raportare a beneficiarului real pentru asociații și fundații. Astfel, ONG-urile trebuie să depună anul declarația privind beneficiarul real, chiar dacă sunt constituite exclusiv din persoane fizice.

În cazul asociațiilor se menționează că beneficiarul real este categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, iar în cazul fundațiilor categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite.

Sursă: Legea 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din data de 6 iulie 2020.

Tax & Legal Newsletter iulie 2020
Persoană de contact