Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

27. aprilie 2022 | Reading Time: 4 Min

Prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 11 aprilie 2022, se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat. Sistemul are ca obiectiv creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și prevenirea și combaterea comerțului ilicit de bunuri. Sistemul se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române, precum și cu cele dezvoltate la o dată ulterioară.

Transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat vizate de aceste noi obligații de raportare includ (pentru partea de transport efectuată pe teritoriul României):

  • transportul de bunuri provenite din achiziții intracomunitare de bunuri, respectiv transportul de bunuri care fac obiectul livrărilor intracomunitare;
  • transportul bunurilor provenite din import, respectiv transportul bunurilor exportate;
  • transportul bunurilor între două locații de pe teritoriul României;
  • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României.

Obligațiile de declarare în Sistemul RO e-Transport a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat revin următoarelor entități:

  • destinatarului înscris în declarația vamală de import;
  • exportatorului înscris în declarația vamală de export;
  • beneficiarului din România al achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
  • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
  • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Raportarea în Sistemul RO e-Transport este opțională pentru moment, devenind obligatorie începând cu 1 iulie 2022.

Utilizatorii sistemului au, de asemenea, obligația să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT (cod unic generat de Sistemul RO e-Transport) aferent bunurilor transportare până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz. Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

Dispozițiile legislative se aplică și în cazul în care transportul include atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte categorii de bunuri.

Bunurile cu risc fiscal ridicat care fac obiectul raportării se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF. În acest moment există doar un proiect de ordin al ANAF, care include bunuri precum: anumite legume, fructe și băuturi, unele materiale de construcții, articole de îmbrăcăminte etc.

În termen de 30 de zile de la publicarea OUG nr. 41/2022 autoritățile trebuie să publice procedura de aplicare a ordonanței, precum și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării.

Nerespectarea prevederilor OUG nr. 41/2022 poate genera amenzi cuprinse între 20.000 lei și 100.000 lei pentru persoane juridice, respectiv între 10.000 lei și 50.000 lei pentru persoanele fizice, existând și posibilitatea confiscării contravalorii bunurilor nedeclarate.

De reținut că actul normativ invocat anterior nu înlătură obligațiile impuse agenților economici de Sistemul RO e-Factura, fiind obligații distincte, fiecare cu propriile reguli de aplicare. Cele două sisteme vor fi însă interconectate.

Sursă: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Tax Newsletter Aprilie 2022
Persoană de contact