Sistemul RO e-Factura

31. octombrie 2021 | Reading Time: 1 Min

A fost implementat sistemul RO e- Factura de către autoritățile fiscale, ce poate fi utilizat pentru încărcarea, stocarea și descărcarea facturilor emise de operatorii economici în relația cu instituțiile publice (i.e. Business to Government – B2G).

De asemenea, autoritățile oferă posibilitatea de a folosi acest sistem și la nivelul tranzacțiilor efectuate între doi operatori economici (i.e. Business to Business – B2B).

Pentru folosirea sistemului în tranzacțiile B2B, atât emitentul, cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura (înregistrarea în Registru se face cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a exercitat opțiunea). 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în forma sa publicată la data de 7 octombrie 2021

Tax & Legal Newsletter Octombrie 2021
Persoană de contact