Zile libere pentru supravegherea copiilor și zile libere legale pentru cultele religioase creștine

13. aprilie 2020 | Reading Time: 3 Min

I. Zilele libere acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor a fost modificată, în sensul acordării zilelor libere unuia dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. Totodată, unităţile de educaţie antepreşcolară au fost incluse in categoria unităţilor de învăţământ.

Aceste noi prevederi sunt aplicabile în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, numai pe perioada stării de urgenţă decretate.

Condițiile pe care trebuie să le indeplinească cumulativ părinţii pentru a beneficia de zile libere au rămas aceleași, respectiv: au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, iar locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Zilele libere pentru supravegherea copiilor nu reprezintă o suspendare a contractului individual de muncă și nu se transmit în Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților).

Zilele libere se acordă pe baza cererii unuia dintre părinţi, depusă la angajator, însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte (cu excepția familiei monoparentale), din care să rezulte că acesta din urmă nu a solicitat la locul său de muncă zile libere potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile exceptate de lege.

Angajatorul are obligația de a primi și a pune în aplicare cererea salariatului, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

În schimb, acordarea zilelor libere este posibilă doar cu acordul angajatorului, în anumite sectoare de activitate cu foc continuu, de interes public.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

II. Zile libere legale pentru cultele religioase

Codul Muncii a fost completat de Legea nr. 37/2020, clarificând prevederile art. 139 referitoare la acordarea zilelor libere pentru sărbătorile legale.

Astfel, pentru salariaţii care aparţin unui alt cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.

Salariaţii care beneficiază de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

În sensul prevederilor de mai sus, se recomandă angajatorilor actualizarea Regulamentul Intern al companiei.

Legea nu stabileşte modul în care angajatorul poate avea acces la informațiile referitoare la cultul religios de care aparțin angajații săi și totodata, salariatul nu poate fi obligat de către angajatorul său să își declare religia. În acest context, dacă salariatul dorește să beneficieze de zile libere corespunzătoare cultului religios de care aparține, angajatorul se va afla în situația de a găsi soluții astfel încât angajaților să le fie respectate drepturile prevăzute în Regulamentului de Protecție a Datelor Personale.

Sursa: Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

COVID-19 Legal & Tax Flash nr.7_13.04.2020
Persoană de contact