Starea de alertă: Implicații pentru mediul de afaceri

19. mai 2020 | Reading Time: 5 Min

Începând cu data de 18 mai 2020, Guvernul României declară starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile și impune o serie de măsuri cu impact asupra mediului de afaceri.

 1. DOMENIUL ECONOMIC

Operatorii economici publici și privați, precum și instituțiile și autoritățile publice, au obligația organizării activității, astfel încât să ia măsuri adecvate pentru asigurarea respectării regulilor igienico-sanitare la locul de lucru.

Este suspendată temporar activitatea de servire și consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații. Sunt exceptate activitățile de tip „drive in”, „room-service”, livrare la client, „take-away” etc.

Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu următoarele excepții:

 • activitatea desfășurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare;
 • activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală;
 • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

Alte măsuri importante vizează următoarele aspecte:

 • pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, specimenul de semnătură se transmite la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) legalizat de notarul public, certificat de avocat ori ca înscris sub semnătură privată sau se poate da la ORC.
 • termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020, iar declarația poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la ORC prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la ORC.
 • declarațiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la ORC prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă şi curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la ORC.
 • valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.
 • se prelungește până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.

2. DREPTUL MUNCII 

Se prelungește acordarea indemnizațiilor de șomaj tehnic din bugetul de stat în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Totodată se prelungește și acordarea indemnizațiilor pentru alți profesioniști care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. 

Indemnizațiile nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

Prevederile privind utilizarea poștei electronice pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile. 

Perioada de suspendare a raporturilor de muncă la inițiativa angajatorului, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj și constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020.  

Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

3. DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Începând cu data de 18.05.2020, se instituie pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate.

Cu toate acestea, sunt exceptate mai multe categorii de persoane, printre care:

 • conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
 • reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din data de 14 mai 2020; Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din data de 18 mai 2020; Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

COVID-19 Tax & Legal Flash Nr.11_20.05.2020
Persoană de contact