Actualizarea Clasificării activităților din economiea națională

4. iunie 2024 | Reading Time: 1 Min

Institutul Național de Statistică (INS) a oficializat prin Ordinul nr. 377 din 17.04.2024 cea de-a treia revizuire a Clasificării activităților din economia națională (CAEN), care se va intra în vigoare din 1 ianuarie 2025.

Prin prezentul ordin alinierea la noile prevederi legale referitoare la codurile CAEN nu va fi o opțiune, ci o obligație pentru toți administratorii societăților, iar primul pas, care poate fi efectuat acum, este verificarea codurilor CAEN existente în actul constitutiv și a celor autorizate la Registrul comerțului.

De asemenea, pentru acele activități care presupun anumite autorizații, licențe, avize pentru a putea fi desfașurate, este recomandat să fie verificate din timp pentu a putea recurge la notificarea autorității emitente în termenele și potrivit procedurilor prevăzute de lege, pentru a evita orice invalidare a acelui document.

Pentru activitățile pe care societatea le desfășoară efectiv, va trebui verificată încadrarea în noile coduri CAEN conform clasificării care va intra în vigoare în 2025, obținându-se astfel o mapare a noului obiect de activitate conform CAEN rev. 3.

După obținerea acestei mapări, se vor urma pașii necesari pentru actualizarea actului constitutiv și înregistrarea tututor modificărilor la Registrul comerțului.

Sursa: Ordin nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN

Persoană de contact