Amânare plata chirie si utilități sediu social și sedii secundare

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii (așa cum sunt definite de lege) care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Aceleași facilități legate de amânarea la plată a utilităților și chiriei se prevăd și pentru profesii care îndeplinesc servicii de interes public (notar public, avocat, executor judecătoresc). De asemenea aceleași facilități legate de amânarea la plată a utilităților și chiriei se prevăd și pentru cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19. 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 la 21 martie 2020. 

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact