Amânarea depunerii declarației privind beneficiarul real

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness suport

 

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se prelungește până la 1 noiembrie 2020. 

Până la data de 1 noiembrie 2020, declaraţia privind beneficiarul real se poate depune fie sub formă de înscris sub semnătură privată ori în formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. 

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 la 14 mai 2020.

Ultima actualizare: 17 iunie 2020

 

Persoană de contact