Amânarea ratelor la credite pentru 9 luni

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Obligația de plată a ratelor scadente (incluzând dobânzi și comisioane) aferente împrumuturilor acordate debitorilor până la data de 30 martie 2020 (intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 37/2020) se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar fără să depășească data de 31.12.2020.

De aceste prevederi beneficiază debitorii (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi mici și mijlocii etc.) ale căror credite nu au ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior datei de 30 martie 2020.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 30 martie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact