Amprenta de carbon a companiei: Calcularea și sursa emisiilor CO2

| Reading Time: 3 Min

Prin calcularea amprentei de carbon a companiei (CCF) se va determina volumul de emisii de gaze cu efect de seră care se produc pe parcursul lanțului valoric al unei companii.

Definiția amprentei de carbon a companiei

Gazele cu efect de seră sunt gaze care au efect asupra climei și care contribuie la efectul de seră. Emisiile de gazele cu efect de seră produse de om sunt cauza principală a schimbărilor climatice. Gazele cu efect de seră includ dioxidul de carbon (CO2), gazul metan (CH4) și protoxidul de azot (N2O). Pe lângă acestea există și gazele fluorurate cu efect de seră (gaze F). Datorită caracteristicilor diferite, precum timpul de rămânere în atmosferă, gazele cu efect de seră au efecte diferite asupra climei. Pentru a putea compara aceste efecte s-a folosit conceptul de potențial de gaz cu efect de seră prin care diferitele gaze cu efect de seră sunt exprimate în dioxid de carbon, măsurat de obicei în tone.

Sursele emisiilor CO2

Emisiile CO2 pot fi împărțite în trei categorii în funcție de sursele emisiilor: Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3. În cadrul raportării obligatorii privind durabilitatea conform CSRD, companiile trebuie să-și calculeze emisiile de Categoria 1, 2 și 3 și să elaboreze ținte corespunzătoare de reducere.

Categoria 1 include toate emisiile de gaze cu efect de seră produse direct de companie, adică din surse deținute sau controlate de companie, precum emisii de gaze cu efect de seră provenite din procese de ardere în cazane, cuptoare, vehicule, etc., precum și din procesul de producție în fabrici de prelucrare. Sunt incluse și emisiile eliberate în timpul transportului cu autovehiculele companiei (precum transportul de materiale, produse și deșeuri, dar și transportul de pasageri).

Categoria 2  include emisiile indirecte care provin din cumpărarea de energie. Sunt incluse emisiile de gaze cu efect de seră care provin din generarea energiei electrice cumpărate care a fost consumată de companie. Deși energia electrică este consumată de companie, emisiile se produc fizic la locul unde este generată electricitatea, adică înainte de a fi consumată.

Categoria 3 include emisiile indirecte generate de activitățile companiei pe parcursul lanțului valoric. Sunt incluse, printre altele, materialele și materiile brute achiziționate, precum și transportul cu autovehicule care nu aparțin companiei (transportul de bunuri sau deplasări de afaceri). Emisiile care se produc pe parcursul ciclului de viață al unui produs până la scoaterea din uz pot de asemenea fi incluse în Categoria 3. Se recomandă companiilor să identifice activitățile din Categoria 3 care pot produce cele mai mari emisii GES, pe cele care oferă cele mai mari oportunități de reducere a emisiilor GES și pe cele care sunt importante pentru obiectivele de afaceri ale companiei.

Pe baza datelor colectate se pot stabili posibile reduceri și se pot urmări indicatorii comparativi de-a lungul mai multor ani. Calculul amprentei de carbon a companiei face parte din diferite standarde (GRI, ESRS) legate de raportarea privind durabilitatea. Acestea se referă de obicei la Protocolul privind gazele cu efect de seră.

Servicii legate de amprenta de carbon a companiei

Oferim asistență și consiliere cu privire la întregul proces legat de amprenta de carbon a companiei:

  • Sprijin în elaborarea unei strategii de decarbonizare
  • Sprijin în colectarea și înregistrarea datelor
  • Sprijin în calcularea emisiilor CO2 ale companiei (amprenta de carbon a companiei)
  • Sprijin în identificarea potențialului de reducere și stabilirea țintelor
  • Sprijin în implementarea obiectivelor definite
  • Sprijinul în calcularea Categoriei 3 – cel mai dificil aspect – se extinde constant
Persoană de contact