Anularea unor obligații accesorii

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness suport

 

Toate categoriile de debitori pot beneficia de facilitatea de anulare a obligațiilor accesorii, în anumite condiții impuse în funcție de tipul obligațiilor principale restante, precum:

obligații bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020;
obligații bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă;
obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;
obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;
obligații bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale și altor instituții / autorități publice.
Debitorii care intenționează să beneficieze de aceste facilități fiscale pot notifica organul fiscal central până cel târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, respectiv 15 decembrie 2020.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

obligațiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării;
procedura de executare silită nu începe sau se suspendă pentru obligațiile accesorii amânate la plată;
obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
Procedura de aplicare a acestei facilități se aprobă în termen de 30 de zile începând cu data de 14 mai 2020.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

Persoană de contact