Anularea unor obligații accesorii

19. mai 2020 | Reading Time: 2 Min

Toate categoriile de debitori pot beneficia de facilitatea de anulare a obligațiilor accesorii, în anumite condiții impuse în funcție de tipul obligațiilor principale restante, precum:

  • obligații bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020;
  • obligații bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă;
  • obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;
  • obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;
  • obligații bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale și altor instituții / autorități publice.

Debitorii care intenționează să beneficieze de aceste facilități fiscale pot notifica organul fiscal central până cel târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, respectiv 15 decembrie 2020.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

  • obligațiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării;
  • procedura de executare silită nu începe sau se suspendă pentru obligațiile accesorii amânate la plată;
  • obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Procedura de aplicare a acestei facilități se aprobă în termen de 30 de zile începând cu data de 14 mai 2020.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

COVID-19 Tax & Legal Flash Nr.11_20.05.2020
Persoană de contact