Autoritatile au instituit anumite măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor

3. iunie 2020 | Reading Time: 3 Min

Prin Ordonanța de urgență nr. 92/2020, Guvernul României a instituit anumite măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor. Deși în vigoare începând cu 29 mai 2020, implementarea efectivă a măsurilor se va face potrivit regulilor ce urmează a fi stabilite prin ordine ale președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

  1. Facilitățile oferite angajatorilor ai căror angajați au avut contractul de muncă suspendat 

Începând cu 1 iunie 2020, angajatorii ai căror salariați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității (șomaj tehnic) în perioada stării de urgență sau de alertă, indiferent dacă au beneficiat de subvenționarea indemnizațiilor de șomaj tehnic sau nu, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

Angajatorii beneficiază de decontarea sumelor menţionate numai pentru angajații care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.

Angajatorii sus-menționați au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a cazurilor în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Procedura presupune ca angajatorii să achite integral salariile angajaților, iar, ulterior, să depună lunar documentele necesare în vederea decontării, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.

Modelele documentelor necesare vor fi aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

  1. Facilități oferite angajatorilor care încadrează în muncă anumite categorii de șomeri 

Angajatorii care, în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

De asemenea, angajatorii care, în aceeași perioadă, încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Sumele primite de angajatori în condițiile de mai sus nu se cumulează cu alte subvenții acordate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti.

Termenul de 12 luni va fi calculat prin raportare la data angajării, iar angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minim 24 luni de la data angajării. În caz contrar, sumele încasate vor fi restituite agenției competente, împreună cu dobânda aferentă.

Procedura de acordare a sumelor va fi aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Sursă: OUG nr. 92/2020 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din data de 29.05.2020.

COVID-19 Legal & Tax Flash Nr.13_04.06.2020
Persoană de contact