Avizul de angajare pentru cetățenii străini poate fi obținut online

8. februarie 2024 | Reading Time: 2 Min

Conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2024 din 25.01.2024, avizul de angajare sau detașare poate fi obținut și în format electronic de la Inspectoratul General pentru Imigrări dacă solicitantul a indicat datele corespunzătoare în acest scop. Avizul de angajare sau detaşare va fi semnat cu semnătura electronică calificată a formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente.

Potrivit acestei reglementări, societățile care doresc să angajeze cetățeni străini pot să obțină la cerere, direct online avizul de angajare sau detașare emis în format electronic de către unitățile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cererile pentru eliberarea avizului de angajare sau detaşare se depun de către angajator ori beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Documentaţia necesară obţinerii avizului poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.  În ceea ce privește cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obţinută într-un alt stat membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii. 

Sursa: Ordonanta 6/2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Legal Newsletter Ianuarie 2024
Persoană de contact