Bonificație impozit pe profit și micro

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor primi o bonificație pentru impozitul aferent trimestrului I, dacă acesta este plătit până la 25 aprilie 2020, astfel:

  • 5% în cazul marilor contribuabili;
  • 10% în cazul contribuabililor mici și mijlocii.

Această bonificație este aplicabilă și următorilor contribuabili:

  • Contribuabililor care au anul fiscal modificat, dacă plătesc impozitul datorat până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020, precum și
  • Contribuabililor care plătesc impozitul specific unor activități pentru activitățile generatoare de impozit pe profit aferent trimestrului I al anului 2020.

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor beneficiază de o reducere de 10% calculată asupra impozitului aferent trimestrului I, dacă acesta este plătit până la 25 aprilie 2020.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit sau plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, pot beneficia de o bonificație de 10% dacă achitarea obligațiilor fiscale este efectuată în termen pentru trimestrul II (i.e. până la 25 iulie 2020) și pentru trimestrul III (i.e. până la 25 octombrie 2020).

Bonificația de 10% se aplică, în mod corespunzător, și (i) contribuabililor care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic și care achită impozitul datorat trimestrial / plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020,  26 iunie – 25 septembrie 2020, respectiv în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020 și (ii) contribuabililor care plătesc impozitul specific unor activități pentru activitățile generatoare de impozit pe profit aferent trimestrului I, respectiv trimestrelor II și III ale anului 2020.

Sursă: Legea 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020 și Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

Ultima actualizare: 1 iulie 2020

Persoană de contact