Certificatul de calitate al solului necesar pentru vânzarea anumitor terenuri

7. iunie 2021 | Reading Time: 2 Min

Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solurilor (”Legea”) ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 prevede măsuri și acțiuni pentru prevenirea degradării solului, precum și o serie de obligații pentru proprietarii de terenuri. Toate aceste dispoziții, precum și modalitatea de emitere a certificatului de calitate al solului urmează a fi clarificate prin normele de aplicare care nu au fost însă momentan adoptate.

Legea  prevede că toți proprietarii de terenuri (persoane fizice, persoane juridice, asociații sau autorități/ instituții publice), indiferent de teren (agricol, forestier, intravilan, extravilan) au obligația de a asigura conservarea, îmbunătățirea și protecția solului.

De asemenea, obținerea certificatului de calitate a solului este obligatorie la finalizarea oricăror lucrări în care stratul de sol a fost afectat, precum și atunci când se schimbă deținătorul unui teren sau atunci când acesta se înstrăinează, numai dacă terenul a fost afectat de activități:

  • agricole, silvice și zootehnice (existente sau noi);
  • industriale și economice (existente sau noi), cu impact semnificativ asupra solului;
  • militare, cu impact semnificativ asupra solului.

Certificatul este eliberat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Știința Solului, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) pe baza raportului privind calitatea solului stabilit de OSPA (Oficiul pentru studii de sol și Agrochimie) sau de către persoane fizice sau juridice certificate efectuează studii de calitate a solului.

Raportul va conține istoricul terenului, observații pedologice însoțite de buletine de analize, indicatori de calitate a solului, existența unor situri arheologice protejate de lege,  existența unor obiective de patrimoniu cultural.

Procedura prin care se vor stabili condițiile de solicitare și de emitere a certificatului privind calitatea solului, perioada de valabilitate și modalitatea de revizuire, cuantumul taxei și al tarifelor aferente urmează a fi aprobată prin ordin comun al MADR și al Ministerului Mediului în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv până la 01.01.2022.

Sursă: Legea 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1057 din data de 10 noiembrie 2020.

Legal Newsletter 07.06.2021
Persoană de contact