Cheltuielile privind testele legate de SARS-CoV-2

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

 
Cheltuielile privind testele legate de SARS-CoV-2 sunt deductibile la nivelul persoanei fizice autorizate și nu reprezintă venituri de natură salarială impozabile (nu sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale); 

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. 

Ultima modificare: 2 decembrie 2020

Persoană de contact