Clarificarea prevederilor Legii 129/2019 prin adoptarea Normelor de punere în aplicare

7. februarie 2020 | Reading Time: 2 Min

În data de 3 februarie 2020, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat în Monitorul Oficial al României normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Normele au venit cu o serie de clarificări referitoare la obligațiile entităților raportoare, dar cu toate acestea încă rămân numeroase aspecte (definirea tranzacțiilor suspecte și a noțiunii ”desfășoară activități”) ce necesită o mai multă detaliere pentru o aplicare cât mai corectă a Legii 129/2019.

Normele oferă următoarele detalii privind societățile considerate entități raportoare conform legii:

  • Între persoanele care acordă consultanță de afaceri sunt incluse expres acele entități ce desfășoară efectiv activități conform codului CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
  • Între furnizorii de servicii pentru societăți sunt incluse expres și entitățile ce desfășoară activități conform codurilor CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor și 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Totodată, normele clarifică situațiile în care entitățile raportoare au obligația de a asigura funcția de audit independent, în scopul testării procedurilor și politicilor interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Și anume, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, acestea depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

  • total active: 5.000.000 lei;
  • total cifră de afaceri netă: 10.000.000 lei;
  • numărul mediu de salariați: 30.

Mai mult, este clarificată obligația de păstrare a documentelor și informațiile obținute de la clienți în scopul prevenirii, depistării și investigării cazurilor de spălare de bani sau de finanțare a terorismului pe toată perioada desfășurării relației de afaceri și ulterior pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acestei relații sau de la data tranzacției ocazionale. Autoritățile competente au posibilitatea să solicite, în scris, extinderea perioadei de păstrare a documentelor, fără ca prelungirea să depășească 5 ani.

Normele au intrat în vigoare în data de 3 Februarie, astfel încât societățile au timp limitat, dacă nu chiar deloc, pentru a-și actualiza politicile împotriva spălării banilor și a fi în conformitate cu prevederile legale.

Sursa: Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din 22.01.2020, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 3 februarie 2020.

Tax & Legal Newsletter_ianuarie 2020
Persoană de contact