Clarificări privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte

5. iulie 2023 | Reading Time: 2 Min

Prin intermediul Ordinului nr. 1730/2023, autoritățile române aduc o serie de clarificări cu privire la raportarea publică pentru fiecare țară în parte.

Mai exact, una dintre aceste clarificări se referă la faptul că doar filialele mijlocii și mari care sunt controlate de către o societate-mamă finală având sediul într-un stat terț sunt obligate să publice raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în situația în care venituri consolidate ale societății-mamă depășesc plafonul de 3,7 miliarde de RON pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.

De asemenea, se clarifică și faptul că obligația de a publica raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru filialele controlate de către o societate-mamă situată într-un stat terț poate fi îndeplinită de orice filială din cadrul grupului de companii, situată într-un stat membru UE.

Termenul de publicare a primului raport a rămas neschimbat față de legislația inițială (Ordinul 2048/2022), ceea ce înseamnă că primul exercițiu financiar pentru care se va întocmi raportarea este cel care începe la sau după 01.01.2023. Raportul va trebui publicat în maximum 12 luni de la încheierea anului fiscal.

În situațiile în care societatea-mamă și filiala din România au exerciții financiare diferite, anul de raportare se va alinia cu exercițiul financiar al societății-mamă, asigurând astfel o abordare consecventă în raportare. 

Suplimentar cadrului legal inițial, se stipulează faptul că, în scopul raportării, entitățile cu sediul într-o țară din Spațiul Economic European (SEE) sunt considerate ca fiind stabilite într-un stat membru (și nu într-o țară terță). Aceasta implică faptul că entitățile din SEE sunt supuse acelorași cerințe de raportare ca și entitățile din cadrul UE.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor nr. 1730 privind reglementarea unor aspecte contabile, publicat în data de 21 Iunie 2023

Tax & Legal Newsletter Iunie 2023
Persoană de contact