Consultanţă fiscală

| Reading Time: 1 Min

Legislația fiscală este un domeniu supus unei permanente schimbări. Pentru a menţine o imagine de ansamblu, este esenţial să aveţi un partener competent, capabil să optimizeze afacerea dumneavoastră din punct de vedere fiscal în mod continuu și care să vă poată oferi asistenţă în vederea respectării legislaţiei curente.

Specialiştii noştri vor dezvolta cele mai bune soluţii fiscale pentru dumneavoastră, punându-vă la dispoziţie următoarele servicii:

 • Consultanţă continuă privind toate aspectele fiscale
 • Revizuirea declaraţiilor fiscale  (impozitul pe profit, TVA, contribuţii de asigurări sociale, etc.) pentru a asigura conformitatea cu legislaţia română
 • Asistenţă pe parcursul inspecţiilor  fiscale
 • Asistență fiscală pe parcursul litigiilor, etc.
 • Consiliere în vederea alegerii unei forme juridice benefice din perspectivă fiscală
 • Corespondenţa cu autorităţile fiscale
 • Previziuni şi planificare în materie fiscală
 • Planificare fiscală operaţională
 • Asistenţă privind analiza gradului de indatorare şi condiţiilor de deductibilitate a dobânzilor
 • Informații și rapoarte scrise privind probleme fiscale generale
 • Analiza detaliată a poziției fiscale în vederea identificării riscurilor fiscale şi a evenutalelor oportunităţi de optimizare  fiscală

Consultanţă fiscală TPA România

Persoană de contact