CSRD: Ce trebuie să știți despre raportarea privind durabilitatea

| Reading Time: 4 Min

Ca urmare a Directivei privind raportarea nefinanciară (NFRD), care a fost implementată în Austria prin Legea privind îmbunătățirea durabilității și diversității (NaDiVeG), raportarea obligatorie privind durabilitatea a existat în UE din 2017 pentru anumite entități de interes public (EIP), precum și pentru furnizorii de servicii financiare și firmele de asigurare. Pe 21 aprilie 2021 Comisia Europeană a publicat proiectul Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD). Printre altele, aceasta extinde considerabil sfera de aplicare a cerințelor de raportare.

Cine va face obiectul cerințelor de raportare privind durabilitatea în viitor?

Raportarea de durabilitate este obligatorie conform CSRD pentru:

  • Toate întreprinderile mari (conform definiției din § 221 para/alin. 3 UGB)
  • Toate întreprinderile listate (exceptând microîntreprinderile listate conform definiției din § 221 para/alin. 1a UGB).

Cerințele de raportare pentru companiile mari conform CSRD

Companiile mari care activează în afara pieței de capital vor face astfel și ele obiectul CSRD în viitor. Pentru a fi considerată o companie „mare”, o întreprindere trebuie să îndeplinească două dintre următoarele trei criterii:

  • Totalul bilanțului  > 20 milioane EUR
  • Cifra de afaceri > 40 milioane EUR
  • Număr mediu de angajați > 250

CSRD: Raportarea privind durabilitatea pentru IMM-uri

După intrarea în vigoare a CSRD este prevăzută o perioadă de tranziție de trei ani până la aplicarea obligațiilor de raportare în cazul întreprinderilor mici și mijlocii listate pe o piață reglementată din UE. De asemenea, urmează să fie elaborate standarde de raportare rezonabile privind durabilitatea separate pentru întreprinderile mici și mijlocii până cel târziu la 31 octombrie 2023. Acestea pot fi aplicate în mod voluntar și de IMM-urile nelistate.

O întreprindere poate fi considerată „mică” sau „mijlocie” dacă îndeplinește două dintre următoarele criterii:

  • Totalul bilanțului > 350.000 EUR
  • Cifra de afaceri > 700.000 EUR
  • Număr mediu de angajați > 10

Va depinde de normele specifice de implementare dacă mecanismul prevăzut se aplică întreprinderilor mici și mijlocii listate în Austria. Altfel, din perspectivă austriacă, în temeiul secțiunii 198a(1) (a) UGB, companiile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din SEE vor fi considerate entități de interes public și vor fi astfel clasificate drept companii mari conform secțiunii 221 (3) UGB.

Scutirea de la raportarea consolidată privind durabilitatea!

CSRD prevede o scutire pentru companiile care sunt incluse în raportul consolidat privind durabilitatea al unei societăți-mamă care este conform CSRD. Se înțelege astfel că un raport consolidat privind durabilitatea din partea societății-mamă are un efect de scutire, prin care informațiile solicitate nu mai trebuie publicate în viitor într-un raport separat, ci incluse în raportul administratorilor. Filialele scutite vor publica raportul consolidat al administratorilor și vor face referire la acesta în propriul raport al administratorilor. Conform proiectului CSRD, companiile care fac obiectul obligației de raportare privind durabilitatea își vor pune la dispoziție situațiile financiare anuale și consolidate, inclusiv rapoartele administratorilor, în format XHTML standard.

Obligativitatea de a aplica CSRD poate fi ilustrată de următorul arbore decizional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când intră în vigoare noua obligație de raportare?

CSRD reprezintă o actualizare fundamentală a NFRD și trebuie transpusă în legislația națională de către statele membre până cel târziu la 1 decembrie 2022. Conform calendarului actual, noile cerințe se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2024 pentru exercițiul financiar 2023. Aceasta înseamnă că atât companiile mari listate cât și cele nebazate pe capital trebuie să întocmească rapoarte privind durabilitatea pentru exercițiile financiare care încep după 1 ianuarie 2023. Standarde europene de raportare privind durabilitatea uniforme vor fi definite în acest scop începând din octombrie 2022. În cazul întreprinderilor mici și mijlocii listate obligația de raportare cu propriile standarde de raportare simplificate este prevăzută să intre în vigoare după o perioadă de tranziție de trei ani, adică în 2027 pentru exercițiile financiare care încep ulterior datei de 1 ianuarie 2026. Toate celelalte companii care nu fac obiectul obligației de raportare cu privire la durabilitate, și anume companiile care ori nu îndeplinesc criteriul dimensiunii (de întreprinderi „mari”) ori nu sunt listate pe o piață reglementată din UE, o pot face în mod voluntar.

Aplicarea CSRD și a Taxonomiei UE pe o piață reglementată pentru toate IMM-urile din UE (anul fiscal 2026)

Ce înseamnă SFRD?

Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (Sustainable Finance Reporting Disclosure – SFRD) se referă la cerințele de raportare cu privire la durabilitate în sectorul serviciilor financiare. Termenul german este „Transparenzverordnung”.

Datorită modificărilor prevăzute la NFRD prin intermediul CSRD, raportarea privind durabilitatea va deveni și mai importantă; investitorii, băncile și alte părți interesate mai ales vor ține seama de informațiile privind durabilitatea în luarea deciziilor. Având în vedere extinderea obligației de raportare la toate companiile mari și toate companiile listate (cu excepția microîntreprinderilor listate) și cerințele aferente, multe companii se vor confrunta cu provocări, dar vor exista și multe oportunități. Companiile care abordează deja modificările și cerințele prevăzute înainte de prima aplicare pentru exercițiul financiar 2023 și care fac demersurile necesare pentru a le implementa cât mai bine posibil vor avea un avantaj concurențial.

Contactați-vă experții pentru a afla mai multe despre noua CSRD și cerințele de raportare privind durabilitatea și a ști dacă întreprinderea dumneavoastră este afectată și cum ați putea beneficia de tendința privind durabilitatea! Vă recomandăm să consultați și TPA Sustainability Report.

Persoană de contact