Decontul precompletat RO e-TVA

3. iulie 2024 | Reading Time: 3 Min

Autoritățile fiscale au publicat ordonanța de urgență prin care se introduc măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA. Principalele prevederi aplicabile sistemului RO e-TVA sunt redate succint în cele ce urmează:

 • Implementarea decontului precompletat RO e-TVA se face începând cu 1 august 2024, fiind aplicabil pentru operațiunile efectuate începând cu 1 iulie 2024.
 • Decontul precompletat se transmite contribuabililor prin mijloace electronice de către autoritățile fiscale până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului de depunere al decontului de TVA.
 • În caz de nefuncționalitate a sistemului, termenul de transmitere al decontului precompletat se poate prelungi.
 • După primirea decontului precompletat, contribuabilii au obligația de a verifica datele și informațiile prezentate în acesta, prin comparare cu operațiunile impozabile efectuate, declarate prin decontul de TVA aferent perioadei respective.
 • Autoritățile fiscale vor compara decontul de TVA depus de persoanele impozabile cu cel precompletat prin sistemul RO e-TVA. Comparația se face pe baza valorilor înscrise în coloanele ”TVA” sau ”Valoare” din decont, după caz.
 • În situația în care autoritățile fiscale identifică diferențe semnificative între valorile precompletate și valorile declarate de contribuabil prin decontul de TVA, acestea transmit către contribuabil o notificare de conformare până la data de 5 ale lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.
 • Notificarea de conformare nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal până la 1 ianuarie 2025.
 • Ulterior primirii notificării de conformare, contribuabilii au obligația transmiterii în termen de 20 de zile unei note explicative pentru argumentarea diferențelor identificate. Această obligație intervine începând cu 1 ianuarie 2025.
 • Sunt considerate diferențe semnificative acele valori care depășesc cumulat minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 5.000 Lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul precompletat și decontul de TVA.
 • Menționăm că autoritățile fiscale pot emite notificarea de conformare și în situația în care se identifică diferențe sub pragul de semnificație amintit mai sus, în baza analizei de risc efectuată.
 • Neîncadrarea în termenul limită de răspuns reprezintă contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1,000 Lei – 10,000 Lei, în funcție de categoria contribuabilului. Aceste amenzi devin aplicabile începând cu 1 ianuarie 2025.
 • Nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor pentru clarificarea diferențelor reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare a TVA.
 • Totodată, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în cel puțin una din următoarele situații:
  • nu transmit răspunsul la notificarea de conformare, sau
  • există diferențe semnificative și nu au fost transmise informații și date complete și/sau concludente pentru justificarea lor.
 • Ca urmare a implementării decontului precompletat, termenul de depunere a declarației recapitulative se poate devansa. Potrivit amendamentelor introduse de autorități, termenul de depunere al formularului 390 urmează să fie stabilit prin Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 • Prin excepție, termenul de depunere al declarației recapitulative aferente lunii iunie este 25 iulie 2024 inclusiv. 

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în data de 28 iunie 2024.

Tax Flash Iulie 2024
Persoană de contact