Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea a fost finalizată – iată ce trebuie să știți!

| Reading Time: 4 Min

Intens dezbătută, Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea, al cărei prin proiect a fost publicat de Comisie încă din aprilie 2021, a primit acordul final al Consiliului European pe 28 noiembrie 2022. CSRD va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Noile reguli trebuie implementate de Statele Membre în următoarele 18 luni.

CSRD a fost finalizată!

CSRD reprezintă o actualizare fundamentală a precedentei Directive privind raportarea nefinanciară (NFRD). Pe lângă extinderea semnificativă a sferei de aplicare și propriile Standarde europene de raportare privind durabilitatea, CSRD a introdus o cerință de audit extern a informațiilor prezentate legate de durabilitate.

Conform CSRD, companiile vor fi obligate în viitor să raporteze cu privire la efectul pe care îl are modelul lor de afaceri asupra durabilității și, în plus, să abordeze efectul factorilor externi de durabilitate asupra propriilor activități, oferind astfel investitorilor și altor părți interesate o bază optimizată pentru luarea deciziilor legate de aspecte privind durabilitatea.

Articolul următor oferă o scurtă trecere în revistă a celor mai importante aspecte legate de CSRD. În zilele următoare vom publica și o analiză mai detaliată a noii CSRD!

CSRD: Sfera de aplicare

CSRD introduce cerințe detaliate de raportare care pe viitor vor asigura că toate companiile mari și toate companiile listate sunt obligate să comunice (în rapoartele administratorilor) informații asupra unor aspecte legate de durabilitate precum drepturile de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță. Obligațiile de raportare se vor aplica și companiilor din afara Europei care generează o cifră de afaceri netă de 150 de milioane EUR în UE și care au cel puțin o filială sau o sucursală pe teritoriul UE care depășește anumite praguri.

CSRD își extinde astfel sfera de aplicare la companiile mari care nu activează pe piața de capital, precum și întreprinderile mici și mijlocii listate pe o piață reglementată în UE.

Pentru a stabili dacă o companie poate fi considerată o întreprindere mare trebuie îndeplinite două dintre următoarele trei criterii:

 • Totalul bilanțului > 20 milioane EUR
 • Cifra de afaceri  > 40 milioane EUR
 • Număr mediu de angajați > 250

CSRD: Data de aplicare

Între timp, legiuitorul s-a abătut de la obiectivul inițial ambițios al primului proiect legislativ. Introducerea progresivă a obligațiilor de raportare este prevăzută astfel:

 • Obligația de raportare în 2025 pentru anul de referință 2024:
  Toate companiile care fac deja obiectul NFRD, care s-a transpus în Austria prin legea NaDiVeG, sunt obligate să realizeze raportarea în conformitate cu CSRD (sau actul legislativ național prevăzut) pentru exercițiul financiar 2024.
 • Obligația de raportare în 2026 pentru anul de referință 2025:
 • Toate companiile mari care nu intră sub incidența NFRD vor face obiectul noii obligații de raportare pentru exercițiul financiar 2025.
 • Cerința de raportare în 2027 pentru anul de referință 2026:
  Cerința de raportare se aplică întreprinderilor mici și mijlocii listate (cu excepția microîntreprinderilor listate), precum și instituțiilor de credit și întreprinderilor de asigurare captive cu grad redus de complexitate începând cu exercițiul financiar 2026.
 • Cerința de raportare  în 2029 pentru anul de referință 2028:
  Companii din afara UE cu o cifră de afaceri netă care depășește 150 de milioane EUR pe teritoriul UE dacă au cel puțin o filială sau o sucursală în UE care depășește anumite praguri.

Companiile mari în special trebuie să aibă în vedere că este necesară multă muncă pregătitoare pentru anul de referință 2025 și ar fi ideal să înceapă de pe acum.

Standardele europene de raportare privind durabilitatea

Conform CSRD, Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) este însărcinat să elaboreze Standardele europene de raportare privind durabilitatea (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Primele proiecte de ESRS, care conțin standardele generale și pe cele specifice ESG, au fost deja publicate și revizuite. Primul set de standarde finalizate sunt așteptate până cel târziu la 30 iunie 2023. Un alt set de standarde simplificate pentru întreprinderile mici și mijlocii este așteptat până cel târziu pe 30 iunie 2024. Este prevăzută și publicarea unor informații suplimentare și sectoriale.

CSRD: cerința de audit extern

CSRD introduce și o cerință de audit extern al informaților privind durabilitatea publicate în scopul de a verifica îndeplinirea cerințelor de raportare și de a evita fenomenul de dezinformare ecologică („greenwashing”). În prezent se prevede un audit de asigurare limitat urmând ca după revizuirea și adoptarea propriilor standarde până cel târziu la 1 octombrie 2028 să se facă tranziția către auditul de asigurare rezonabil.

CSRD face parte din Pactul verde european și agenda privind finanțarea durabilă. Companiile se confruntă cu provocări majore iar experții noștri sunt gata să vă ofere asistență, fie că e vorba de întocmirea raportului de durabilitate, definirea și stabilirea indicatorilor-cheie de performanță (KPI) privind ESG relevanți pentru companie sau conceperea unei strategii privind durabilitatea. Contactați-i pe experții noștri în legătură cu noile cerințe de raportare și aflați cum puteți beneficia de tendința privind durabilitatea! Doriți să știți mai multe despre modul în care noi, cei de la la TPA, integrăm aspectele de mediu, sociale și de reglementare într-o guvernanță corporativă responsabilă? Consultați TPA Sustainability Report.

Persoană de contact