Ecologizarea: Noi orientări pentru împrumuturile bancare

| Reading Time: 4 Min

Prin Pactul verde european Uniunea Europeană se angajează să reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990. Europa ar deveni astfel primul continent care va atinge neutralitatea climatică până în 2050. Dar ce legătură au aceste obiective climatice cu împrumuturile viitoare? Experții noștri fiscali au sintetizat mai jos tot ce trebuie să știți despre noile cerințe privind împrumuturile în Austria.

CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ FURNIZEZE COMPANIILE LA ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR PE VIITOR?

Regulamentul UE privind taxonomia oferă pentru prima dată băncilor un sistem de clasificare unificat la nivelul Uniunii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului care constituie orientări privind solicitarea de informații înainte de acordarea împrumuturilor. Aceasta implică nu numai evaluarea situației curente, dar și estimarea dezvoltării viitoare.

Pentru o analiză adecvată a riscurilor următorul pas în procesul de acordare a împrumuturilor este determinarea factorilor relevanți din punctul de vedere al ESG specifici regiunii, sectorului și companiei și compararea lor cu performanța privind durabilitatea și strategia companiei. Prin acest proces o instituție de creditare poate estima cât de durabil se va dezvolta un debitor pe viitor. Este astfel de așteptat – sau a devenit deja o realitate – că întreprinderile responsabile din punct de vedere ecologic vor putea negocia condiții mai bune de creditare în viitor.

Domeniile incluse pot fi împărțite astfel:

Mediu

 • Emisiile de gaze cu efect de seră – Emisii GES
  • Totalul emisiilor GES în CO2 echivalent rezultate din generarea energiei cumpărate și a lanțului valoric, ex. distribuitori, furnizori de servicii, consumatori finali
  • Indicatorii de performanță utilizați pentru a urmări amprenta de carbon a companiei
  • Țintele specifice de reducere a GES și măsurile luate pentru a le atinge, precum și măsurile de reducere a consumului de combustibili fosili și justificările pentru neîndeplinirea țintelor dacă este cazul
 • Strategiile și sarcinile companiilor care fac parte din ETS – Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii
  • Impactul ETS asupra contului de profit și pierdere
  • Elaborarea alocărilor cu titlu gratuit și protecții împotriva creșterilor de prețuri legate de ETS
 • Producerea de deșeuri (periculoase), reutilizarea și prevenirea deșeurilor, utilizarea resurselor regenerabile
 • Consumul de apă și măsuri de reducere a acestuia
 • Locațiile de producție în țări cu reglementare de mediu scăzută
 • Impactul activităților agricole asupra bunăstării animalelor și a biodiversității
 • Comportamentul investițional
  • Investiții și planuri legate de utilizarea surselor de energie regenerabilă
  • CapEx, și anume ponderea investițiilor totale legate de active sau activități economice durabile din punctul de vedere al mediului
  • Compensarea GES – „offset”
  • Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor
 • Posibile impacturi negative ale schimbărilor climatice asupra companiei: producție, achiziții, vânzări, etc.

Factorii sociali și de guvernanță

 • Orientări/KPI pentru a promova siguranța lucrătorilor, responsabilitatea socială, drepturile omului și prevenirea corupției
  Stabilirea de standarde în lanțul valoric pentru a reduce riscurile ESG
 • Informații cu privire la acțiuni în justiție și alte chestiuni controversate legate de protecția mediului, ordinea de drept, etică, evaziune fiscală, fixarea prețurilor, activități de lobby, securitate cibernetică, etc. și posibilul impact financiar al acestora
 • Transparența privind deținătorii, structura de management și riscurile ESG în sensul de mai sus.

PONTUL TPA: Este privit favorabil și dacă un debitor are ratinguri ESG externe, ISO sau alte certificate comparabile și deja operează în cadrul unor orientări corporative clare și al Regulamentului UE privind taxonomia (inclusiv funcții de gestionare a riscurilor și de control).

Numirea unui responsabil privind durabilitatea și comunicarea rapoartelor privind durabilitatea – chiar dacă nu încă o cerință legală – instituției de creditare sunt de asemenea un avantaj. Multe dintre informațiile necesare în acest scop sunt disponibile în sistemul contabil al companiei sau pot fi colectate relativ ușor. TPA este gata să vă ajute în acest sens!

NAGIVAȚI DEJA PE VALUL VERDE AL SUCCESULUI?

Legătura dintre riscurile privind durabilitatea și condițiile de creditare arată că acțiunea durabilă devine din ce în ce mai mult un factor esențial pentru succesul de durată al companiei. Crește presiunea asupra companiilor de a-și face cunoscută amprenta socială și ecologică. O companie durabilă va acționa nu numai în conformitate cu valorile economice, de mediu și sociale; va avea și o strategie de identificare a riscurilor și oportunităților ESG și de a le comunica în rapoarte de durabilitate.

Se așteaptă o extindere și înăsprire continue ale cerințelor la nivelul UE și al legislațiilor naționale. Cei care nu țin pasul riscă să rămână în urmă și să sufere dezavantaje financiare. Experții noștri sunt gata să vă ajute să elaborați o strategie personalizată privind durabilitatea care va permite companiei dumneavoastră să navigheze pe valul verde al succesului!

Persoană de contact