Eșalonări la plată

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness suport

 

Obligaţiile fiscale a căror scadenţă / termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pot fi eșalonate pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Pentru a beneficia de eșalonare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Se depună o cerere până pe 15 decembrie 2020;
 • Să nu se afle în faliment / dizolvare;
 • Să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa / răspunderea solidară potrivit Codului de procedură fiscală (condiția se consideră îndeplinită dacă suma a fost stinsă);
 • Să fi depus toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Se pot eșalona și obligațiile fiscale stabilite în urma unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor modificări legislative, indiferent de perioada verificată.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale care:

 • Au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;
 • Au scadenţa / termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • La data eliberării certificatului de atestare fiscală sunt suspendate sau sunt sub procedura compensării;
 • Sunt mai mici de 5.000 lei în cazul persoanelor juridice (500 lei în cazul persoanelor fizice).

Se introduc următoarele dobânzi și penalități aferente eșalonării:

 • Dobândă de 0.01% pe zi începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru fiecare zi de întârziere;
 • Penalitate de întârziere de 0.01% pe zi, calculată până la data emiterii deciziei de eșalonare;
 • Penalitate de întârziere de 5% din suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare;
 • Penalitate de 5% din suma rămasă nestinsă în cazul în care eșalonarea își pierde valabilitatea

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Persoană de contact