ESRS E3 – Resurse de apă și marine

| Reading Time: 5 Min

Standardul E3 este unul dintre cele cinci standarde specifice de mediu ale Standardelor europene de raportare privind durabilitatea (ESRS). Standardele au fost elaborate de EFRAG și trebuie aplicate în conformitate cu CSRD. Acest articol se bazează pe versiunea finală în limba engleză a ESRS E3.

ESRS E3 definește informațiile care trebuie publicate în materie de resurse de apă și marine, cu accent pe relația companiei cu resursele de apă și marine din cadrul propriilor operațiuni și din amontele și avalul lanțului valoric. În ceea ce privește apa, aceasta referindu-se la apa de suprafață, apa subterană și apa produsă, scopul este acela de a face cunoscut unde și câtă apă se folosește pentru activitățile, produsele și serviciile companiei și care sunt impacturile și riscurile legate de apă pe care compania le generează sau la care este expusă. În ceea ce privește resursele marine, este vorba despre utilizarea resurselor marine, deversările și emisiile care ajung în oceane, dar și activitățile realizate în zonele maritime în general. Compania va comunica toate măsurile și rezultatele acestora cu privire la protejarea resurselor de apă și marine și reducerea consumului de apă. De asemenea, se vor prezenta planurile și capacitatea companiei de a se adapta și de a-și alinia strategia, modelele de afaceri și operațiunile la eforturile de conservare și refacere a resurselor de apă și marine la nivel global.

Interacțiunea cu alte standarde ESRS

Având în vedere că domeniul resurselor de apă și marine este extrem de vast, el se intersectează cu alte Standarde, în special alte teme de mediu ca schimbările climatice (ESRS E1) poluarea (ESRS E2), biodiversitatea și ecosistemele (ESRS E4) și economia circulară și utilizarea resurselor (ESRS E5).

În timp ce ESRS E3 se ocupă cu resursele de apă și marine în general, riscurile fizice acute și cronice ca schimbarea regimului de precipitații și a tipului de precipitații, variabilitatea precipitațiilor sau hidrologică, acidificarea oceanelor, intruziunea salină, etc., sunt deja acoperite de ESRS E1. ESRS E2 abordează poluarea de mediu și în special poluarea apelor și a oceanelor, utilizarea și generarea microplasticelor fiind deja acoperită de acest standard. ESRS E4 se referă la conservarea și utilizarea durabilă a mărilor și a oceanelor. Tranziția de la extracția resurselor neregenerabile și gestionarea deșeurilor, inclusiv a plasticului, sunt abordate de ESRS E5.

Există și intersectare cu ESRS E3 (comunitățile afectate) în ceea ce privește tema resurselor de apă și marine din punctul de vedere al impactului negativ asupra comunităților afectate.

Cerințe de raportare conform ESRS E3

Standardul E3 conține cinci cerințe legate de raportarea informațiilor cu privire la mediu (de la E3-1 la E3-5), dar și o cerință din ESRS2 (ESRS 2 IRO-1). Acestea sunt enumerate în Tabelul 1 și descrise în continuare.

1 Cerința de raportare  ESRS 2 IRO-1 Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative cu privire la resursele de apă și marine
2 Cerința de raportare E3-1 Politici în materie de resurse de apă și marine
3 Cerința de raportare E3-2 Acțiuni și resurse cu privire la resursele de apă și marine
4 Cerința de raportare E3-3 Obiective legate de resursele de apă și marine
5 Cerința de raportare  E3-4 Consumul de apă
6 Cerința de raportare E3-5 Posibile efecte financiare ale impacturilor, riscurilor și oportunităților cu privire la resursele de apă și marine

1. Cerința de raportare ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative cu privire la resursele de apă și marine

Compania va descrie procedurile folosite pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative asociate cu resursele de apă și marine.

2. Cerința de raportare E3-1 – Politici în materie de resurse de apă și marine

Compania va prezenta politicile implementate în vederea gestionării impacturilor, riscurilor și oportunităților semnificative în materie de resurse de apă și marine. Se va specifica dacă și în ce fel se adresează politicile companiei aspectelor legate de gestionarea apei, proiectarea produselor și serviciilor și angajamentul de a reduce consumul de apă în zonele cu deficit de apă în cadrul operațiunilor proprii și în amontele și avalul lanțului valoric.

3. Cerința de raportare E3-2 – Acțiuni și resurse cu privire la resursele de apă și marine

Compania va prezenta măsurile legate de resursele de apă și marine și resursele alocate acestora. Descrierea măsurilor și a resurselor legate de resursele de apă și marine trebuie să urmărească principiile definite de ESRS 2 CCR-2. Pe lângă descriere, compania va indica dacă o acțiune și resursele utilizate pot fi asociate cu atenuarea resurselor de apă și marine, reducerea sau refacerea resurselor de apă și marine și regenerarea și transformarea ecosistemelor și a bazinelor marine.

4. Cerința de raportare E3-3 – Obiective legate de resursele de apă și marine

Compania va preciza obiectivele stabilite în materie de resurse de apă și marine, furnizând informațiile specificate la ESRS 2 CCR-3 pe lângă descrierea obiectivelor. De asemenea, va indica, printre altele, și dacă în stabilirea obiectivelor a luat în considerare pragurile ecologice (locale) și alocările specifice organizației.

5. Cerința de raportare E3-4 – Consumul de apă

Compania va comunica informațiile legate de consumul de apă în ceea ce privește impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative. În acest sens, compania va raporta, printre altele, următoarele informații:

  • consumul total de apă în metri cubi asociat activităților sale de afaceri
  • consumul total de apă în metri cubi în zone cu risc hidric sau stres hidric semnificativ
  • cantitatea totală de apă refolosită și reciclată
  • intensitatea apei (consumul total de apă în metri cubi/ venit net din operațiuni proprii).

6. Cerința de raportare E3-5 – Posibile efecte financiare ale impacturilor, riscurilor și oportunităților cu privire la resursele de apă și marine

Compania va raporta orice efecte financiare posibile (negative și pozitive) ale riscurilor și oportunităților semnificative care derivă din impacturile legate de resursele de apă și marine. Pe cât posibil, se va include și o cuantificare a posibilelor efecte financiare în termeni monetari.

Persoană de contact