Evolutia prevenirii și combaterii hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă

30. aprilie 2024 | Reading Time: 2 Min

Metodologia privind hărțuirea la locul de muncă a fost adoptată în octombrie anul trecut, iar angajatorii au primit un termen de șase luni pentru a proceda la implementarea internă a acestor norme, sens în care, începând cu 17 aprilie 2024, vor trebui să arate inspectorilor de muncă cum aplică această metodologie, care sunt persoanele responsabile desemnate, precum și că participă în mod activ la prevenirea acestor comportamente la locul de muncă.

Aspecte importante:

  • Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă este obligatorie pentru toți angajatorii, indiferent de numărul acestora, atât pentru cei din domeniul public, cât și din domeniul privat.
  • Prin hărțuire se înțelege orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat prin conduită ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acţiuni sau gesturi.
  • Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.
  • Prerogative ale angajatorului care nu constituie hărţuire: supraveghează direct angajaţii, ia măsuri pentru a corecta deficienţele de performanţă, ia măsuri disciplinare rezonabile, dă directive legate de atribuţii, solicită actualizări sau rapoarte, aprobă sau refuză solicitările de timp liber.
  • Legislația nu indică faptul că hărțuirea, hărțuirea morală la locul de muncă sau discriminarea există numai în cazul în care suntacte sau fapte repetate ori cu caracter sistematic, iar fiecare situație trebuie interpretată în funcție de modul concret în care s-a petrecut și prin raportare la consecințe

Sursa: Metodologie din 2023 prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

Legal Newsletter Aprilie 2024
Persoană de contact