Extinderea sistemului RO e-Factură pentru tranzacțiile efectuate între operatori economici (B2B)

5. iulie 2023 | Reading Time: 2 Min

Comisia Europeană a depus recent la Consiliul European o propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului prin care ar urma să se acorde României dreptul de a introduce o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva TVA.

Sub rezerva adoptării propunerii de către Consiliul European, România va putea introduce facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile realizate între persoane impozabile (i.e. tranzacții „Business to Business” – B2B).

Conform propunerii, derogarea ar urma să se aplice de la 01.01.2024, până la 31.12.2026 sau până la data la care statele membre vor aplica dispozițiile naționale implementate ca urmare a adoptării reformelor ViDA („TVA în era digitală”), în funcție de data care intervine prima.

Context: Amintim că, începând cu 1 iulie 2022, toți operatorii economici care desfășoară tranzacții cu instituții publice (i.e. tranzacții „Business to Government” – B2G) sau care comercializează produse cu risc fiscal ridicat au obligația de a utiliza sistemul național RO e-Factură pentru emiterea și transmiterea facturilor electronice.

Amintim de asemenea că art. 218 și 232 din Directiva TVA, de la a căror aplicare România a solicitat derogare, vizează (i) obligația statelor membre de a accepta ca facturi toate documentele și mesajele, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, respectiv (ii) faptul că utilizarea unei facturi electronice trebuie acceptată de către destinatar. România dorește, așadar, ca numai documentele în format electronic să fie considerate facturi de către administrația fiscală, iar emitentul să nu mai fie nevoit să obțină acordul destinatarului pentru a trimite o factură în format electronic.

Sursa: Propunere de Decizie de Punere în Aplicare a Consiliului de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, publicată în data de 23 Iunie 2023.

Tax & Legal Newsletter Iunie 2023
Persoană de contact