Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii / stimulente

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Nu se datorează contribuții sociale pentru sumele reprezentând premii / stimulente acordate din fondul de salarii de către angajatori către salariații săi ca urmare a desfășurării, pe perioada stării de urgență, de activități care presupun contact direct cu cetățenii și risc ridicat de infectare.

Pentru a beneficia de acest regim fiscal, angajatorii trebuie să prezinte o decizie care să cuprindă beneficiarii premiilor / stimulentelor, precum și activitățile desfășurate de către aceștia.

Acest regim fiscal se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a ordonanței, pe perioada stării de urgență, plătite până la data de 30 iunie 2020.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

Persoană de contact