Facilități fiscale pentru nomazii digitali

4. aprilie 2023 | Reading Time: 2 Min

Începând cu 2 aprilie 2023 au intrat în vigoare noi modificări legislative care vizează regimul fiscal aplicabil veniturilor din salarii sau asimilate salariilor obținute de către persoane fizice nerezidente având calitatea de nomad digital în România.

Mai precis, aceste persoane pot beneficia de facilități fiscale de a nu datora impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale (CAS) și contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS) în România în următoarele condiții:

  • persoanele dețin viză de nomad digital;
  • sunt prezente pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; și
  • obțin venituri, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă la o companie înregistrată în afara României, sau din prestarea de servicii în cadrul companiilor pe care le dețin înregistrate în afara României.

Amintim că nomadul digital este definit drept „străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” (art. 2 lit. n4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002).

Sursă: Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Tax & Legal Newsletter Martie 2023
Persoană de contact