Facilități fiscale transpuse în declarația 112

5. noiembrie 2019 | Reading Time: 1 Min

Formularul electronic pentru completarea declarației fiscale 112 a fost modificat în vederea transpunerii condițiilor pentru aplicarea facilităților fiscale acordate în domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019.

Formularul actualizat va putea fi depus, la momentul publicării versiunii electronice a acestuia, inclusiv pentru obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, fără aplicarea unor sancțiuni.

Sursă: Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 1 octombrie 2019

Tax & Legal Newsletter octombrie 2019
Persoană de contact