Facilități la plata impozitului anul pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

19. mai 2020 | Reading Time: 1 Min

Până la data de 14 august 2020, consiliile locale pot adopta următoarele facilități pentru clădirile care au fost utilizate pentru activități economice întrerupte total sau parțial pe perioada stării de urgență:

  • reducerea cu o cotă de până la 50% a impozitului anual datorat pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice și
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a beneficia de aceste facilități, contribuabilii trebuie să depună până la data de 15 septembrie 2020 o cerere specifică, o declarație pe propria răspundere și, după caz, o copie a certificatului pentru situații de urgență.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

COVID-19 Tax & Legal Flash Nr.11_20.05.2020
Persoană de contact