Facilități pentru plata taxelor locale și TVA în vamă

| Reading Time: 3 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

 

3.1. Extinderea termenului de plată pentru taxe locale

Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de autorități.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind diverse măsuri financiare și fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 la 21 martie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

3.2. Plata TVA în vamă aferentă materialelor sanitare

Contribuabilii care fac importuri de materiale sanitare (inclusiv (i) alcoolul etilic complet denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți, importat de importatorii care dețin autorizație de utilizator final, precum și (ii) mașinile de producție a măștilor de protecție) legate de Covid-19 pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia nu plătesc TVA în vamă.

Taxa urmează să fie evidențiată în decont atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.

Separat, este permis deținătorilor de antrepozite fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice să efectueze denaturarea alcoolului etilic, pentru o perioadă de 15 zile de la data încetării stării de urgență și în anumite condiții (de ex. depunerea unei cereri la autoritatea vamală).

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

3.3. Până la data de 14 august 2020, consiliile locale pot adopta următoarele facilități pentru clădirile care au fost utilizate pentru activități economice întrerupte total sau parțial pe perioada stării de urgență:

  • reducerea cu o cotă de până la 50% a impozitului anual datorat pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice și
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a beneficia de aceste facilități, contribuabilii trebuie să depună până la data de 15 septembrie 2020 o cerere specifică, o declarație pe propria răspundere și, după caz, o copie a certificatului pentru situații de urgență.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

3.4. Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public

Pe perioada 14 mai 2020 – 31 august 2020, plata chiriei și a taxei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare se va efectua numai pentru panouri decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

Până la data de 14 august 2020, consiliile locale pot decide să acorde scutiri de la plata acestor taxe pentru utilizatorii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea economică.

Pentru aplicarea scutirii, contribuabilii trebuie să depună până la data de 15 septembrie 2020 o cerere specifică, o declarație pe propria răspundere și, după caz, o copie a certificatului pentru situații de urgență, precum și alte documente justificative.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020

Ultima actualizare: 20 mai 2020

Persoană de contact