Facilități pentru veniturile din chirii

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness suport

 

1. Pentru persoane fizice care obțin venituri din chirii: scutiri privind impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate

Veniturile obținute de persoanele fizice în 2020 din cedarea folosinţei bunurilor imobile, în baza unor contracte de închiriere / subînchiriere sau uzufruct, sunt neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Facilitate este aplicabilă dacă se reduce contravaloarea folosinței imobilului în anul 2020 cu cel puțin 30% față de nivelul aferent lunii februarie 2020.

Aceste facilități sunt aplicabile și persoanelor fizice care au realizat în anul 2019 venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.

2. Pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere / subînchiriere sau uzufruct de contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor sunt impozabile doar în proporţie de 80%. Această facilitate este aplicabilă:

  • Dacă se reduce contravaloarea folosinței imobilului pe perioada anului 2020 cu cel puțin 20% față de nivelul aferent lunii februarie 2020;
  • Pentru veniturile rezultate din contractele în care s-a redus contravaloarea folosinţei imobilului;
  • Pe perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Sursă: Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din data de 21.05.2020.

Persoană de contact