Formularul pentru raportarea informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării

| Reading Time: 2 Min

Intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, raportează informaţiile privind aranjamentele transfrontaliere prin intermediul formularului publicat de autoritățile fiscale.

Conform instrucțiunilor de completare a formularului, rolul intermediarului poate fi de:

  • Promotor: persoană care proiectează, comercializează, organizează, pune la dispoziţie în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării
  • Furnizor de servicii: persoana care știa sau ar fi trebuit să știe că a furnizat asistență cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportării;

Contribuabilii relevanți completează formularul dacă:

  • intermediarul invocă obligaţia de păstrare a secretului profesional;
  • intermediarul îşi are rezidenţa fiscală într-o ţară terţă, alta decât statele membre UE;
  • aranjamentul transfrontalier raportabil nu este comercializabil şi / sau nu există un intermediar căruia să îi revină obligaţia de raportare (aranjament proiectat „in-house”).

Instrucțiunile de completare reiau semnele distinctive cu privire la aranjamentele transfrontaliere ce ar trebui raportate, incluse în Codul de procedură fiscală:

  • Semne generice legate de testul beneficiului principal;
  • Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal;
  • Semne distinctive specifice asociate tranzacțiilor transfrontaliere;
  • Semne distinctive specifice referitoare la schimbul automat de informații și la beneficiarii reali;
  • Semne distinctive specifice privind prețurile de transfer.

Se așteaptă în continuare emiterea unui ghid elaborat de ANAF pentru a clarifica modalitățile de implementare a acestor cerințe de raportare.

Sursă: Ordinul nr. 1029/2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

COVID-19 Legal & Tax Flash Nr.13_04.06.2020
Persoană de contact