Guvernul a extins negocierea colectivă la noi sectoare de activitate

4. aprilie 2023 | Reading Time: 3 Min

Hotărârea de Guvern nr. 171 adoptată la data de 1 martie 2023 (denumită în continuare ”Hotărârea 171”), stabilește sectoarele de negociere colectivă, precum și codurile CAEN de 4 cifre aferente acetora. Unicul criteriu după care o unitate este încadrată într-un anumit sector de negociere colectivă este determinat de codul CAEN principal de activitate. În situația în care unele activități se regăsesc în mai multe sectoare de negociere colectivă, angajatorii pot solicita încadrarea într-unul dintre aceste sectoare, dacă au codul CAEN principal într-unul dintre sectoarele respective.

Hotărârea 171 a fost adoptată pentru a defini și extinde sectoarele de negociere colectivă, abrogând prevederile legale aplicabile în trecut in acest sens.

Dar ce este o unitate în sensul Hotărârii 171? Actul normativ face trimitere la dispozițiile Legii dialogului social, potrivit cărora unitatea reprezintă o formă de organizare a unui angajator (întreprindere, companie, organizație cooperatistă, societate, instituție/autoritate publică sau orice altă formă de organizare, potrivit legii, cu personalitate juridică) și în care angajații/lucrătorii prestează muncă într-un anumit domeniu de activitate.

Recent, s-a aprobat și Ordinul nr. 798 din 14 martie 2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă, denumit în continuare ”Ordinul”. Scopul principal al procedurii este acela de a informa părțile participante la negocierea colectivă sectorială asupra opțiunii unei unități de încadrare într-un sector de negociere colectivă.

Procedura se realizează prin depunerea cererii de încadrare de către reprezentantul unității în format letric, la registratura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, denumit în continuare MMSS. Totodată, procedura prevede și documentele necesare a fi transmise de către reprezentantul unității.

În termen de cinci zile de la primirea conformă cu cele prevăzute la art. 1 ale prezentei proceduri, solicitarea angajatorului va fi publicată pe site-ul MMSS.

Nu trebuie omis că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/ lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă, potrivit noii Legi a dialogului social. De asemenea, conform noii legi a dialogului social, negocierea colectivă este obligatorie, inclusiv la nivel de sector de negociere colectivă.

Guvernul a aprecizat, într-un comunicat de presă, că o asemenea reglementare, prin care s-a extins numărul sectoarelor de negociere colectivă, are scopul de a flexibiliza și de a încuraja negocierile colective la nivel de sector de activitate între partenerii sociali, pe baza interesului comun și prin acordul de voință al părților.

Se va vedea dacă reprezintă cu adevărat un instrument juridic pentru protecția suplimentară a salariatilor sau este doar o intervenție legislativă pe fondul tendințelor apărute la nivel european de creștere a prezenței negocierilor colective în domeniul relațiilor de muncă și, implicit, a numărului de contracte colective de muncă aplicabile. Dacă este luată în considerare, negocierea colectivă reprezintă un factor stabilizator economic, social și cultural, deoarece împlinirea personală depinde în mare măsură de modul în care fiecare persoană reușește să-și îmbunătățească situația sa profesională.

Indiferent de impactul noilor reglementări în domeniu, pare că în viitor este așteptat ca numărul contractelor colective de muncă la nivel de sector să crească.

Sursa: Hotărâre nr. 171 din 1 martie 2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 7 martie 2023. Ordin nr. 798 din 14 martie 2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicat în  Monitorul Oficial nr. 259 din 29 martie 2023.

Tax & Legal Newsletter Martie 2023
Persoană de contact