Implementarea în legislația locală a Directivei „DAC 6”

10. martie 2020 | Reading Time: 2 Min

La data de 31 ianuarie 2020 a fost transpusă în legislația locală Directiva europeană ce vizează obligația de raportare, de către anumiți intermediari sau contribuabili, a aranjamentelor transfrontaliere de planificare fiscală care prezintă cel puțin unul din semnele distinctive enunțate în legislație.

Aceste semne distinctive sunt de două tipuri: (i) cele care trebuie să treacă testul beneficiului principal și (ii) cele care sunt raportabile direct. Testul beneficiului principal se referă la situația în care beneficiul principal sau unul dintre beneficiile principale ale aranjamentului transfrontalier constă în obținerea unui avantaj fiscal.

Obligația raportării revine intermediarilor care (i) proiectează, comercializează, organizează, pun la dispoziție în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier raportabil sau care (ii) oferă ajutor, asistență sau consiliere cu privire la aceste acțiuni. În cazul intermediarilor care au obligația păstrării secretului profesional, obligația raportării intervine dacă există în acest sens un acord scris al contribuabilului vizat. În lipsa unui astfel de acord, ar trebui să fie notificați despre obligația de raportare fie alți intermediari (dacă există), fie contribuabilul.

Termenele pentru raportare sunt următoarele:

• Pentru aranjamentele derulate după 1 iulie 2020: 30 de zile de la momentul la care aranjamentul transfrontalier este pus la dispoziție în vederea implementării, pregătit pentru implementare, a fost făcut primul pas pentru implementare sau s-a furnizat ajutor, asistență sau consiliere (după caz);
• Pentru aranjamentele care fac obiectul raportării pentru perioada 25 iunie 2018 – 1 iulie 2020: până la 31 august 2020.

Sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea prevederilor legale:

• Amendă de 20.000 – 100.000 RON pentru neraportarea ori raportarea cu întârziere a aranjamentelor care fac obiectul raportării;
• Amendă de 5.000 – 30.000 RON pentru neîndeplinirea obligației de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului, în cazul intermediarilor care au obligația legală de păstrare a secretului profesional.

Ca și pași următori, se așteaptă publicarea formularului care va fi utilizat pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare, precum și a unui ghid elaborat de ANAF pentru a clarifica modalitățile de implementare a acestor cerințe legislative.

Sursa: Ordonanța nr. 5 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 68 din 31 ianuarie 2020, prin care se transpune Directiva 822 / 2018 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011 / 16 / UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Tax & Legal Newsletter_Februarie_2020
Persoană de contact