Implementarea în legislația locală a „Remediilor rapide” în materie de TVA

7. februarie 2020 | Reading Time: 1 Min

„Remediile rapide” în materie de TVA prevăzute în Directiva (UE) 2018/1910 au fost transpuse în legislația locală, acoperind următoarele:

  • documentația necesară pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare;
  • tranzacțiile în lanț, în care scutirea de TVA se aplică tranzacției efectuate cu intermediarul (ca regulă generală);
  • uniformizarea măsurilor de simplificare aplicate la nivelul tuturor statelor membre în ceea ce privește stocurile la dispoziția clientului.

Sursă: Ordonanţa nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020.

Tax & Legal Newsletter_ianuarie 2020
Persoană de contact