Împrumuturi garantate de către Ministerul Finanțelor pentru IMM-uri și antreprenori

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Ministerul Finanțelor garantează până la 80% din valoarea finanțării acordate IMM-urilor (sau 90% în cazul întreprinderilor mici și microîntreprinderilor).

Valoarea maximă a creditelor care urmează să fie acordate pentru finanțarea capitalului de lucru nu poate depăși cheltuielile medii pentru capitalul de lucru pentru ultimii doi ani fiscali și este plafonată la 5 milioane RON (sau 500.000 RON, respectiv 1 milion RON pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici). Se pot cumula împrumuturi pentru realizarea de investiții și pentru capital de lucru, însă valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane RON.

Perioada de garantare a creditului pentru capitalul de lucru va fi stabilită la 36 de luni (putând fi prelungită cu încă 36 de luni), în timp ce pentru investiții va fi de 120 de luni.

Ministerul Finanțelor Publice va renunța la dobânzile acumulate la împrumuturile care vor fi garantate, valabile din momentul acordării împrumutului până la 31 martie 2021 (sau ulterior în cazul prelungirii).

Toate obligațiile fiscale restante și alte datorii la bugetul de stat vor fi plătite din împrumuturile pentru capital de lucru acordate în cadrul acestui program.

Sursă: Ordonanța de Urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 4 aprilie 2020. 

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact