Invocarea forței majore în contractele în derulare ale întreprinderilor mici și mijlocii

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

În contractele în derulare (altele decât cele de chirie și utilități), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii (așa cum sunt definite de lege) poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora datorata stării de urgență.

Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat.

Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență. 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 la 21 martie 2020. 

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact