Kurzarbeit – Măsuri favorabile pentru mediul de afaceri

19. aprilie 2021 | Reading Time: 3 Min

Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 (”Legea 58/2021”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 și a intrat în vigoare la 8 aprilie 2021. 

Principalele modificări legislative prevăd că:

Angajatorii pot reduce timpul de lucru al angajaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă, fata de 50% cum era prevăzut anterior.

Măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților. Pentru punerea în aplicare a măsurii, este necesar acordul sindicatului sau al reprezentanților angajaților, acolo unde sunt înființate astfel de organisme. Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare și numai in limitele convenite cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților.

Cuantumul indemnizației pentru reducerea timpului de lucru este de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferență să poată fi decontată.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii reducerii timpului de lucru, sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, cât și subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare, la nivelul cărora se aplică măsura reducerii programului.

Cu titlu de excepție, este permisă angajarea pentru înlocuirea salariaților al căror program a fost redus, dacă încetarea contractului individual de muncă are loc de drept, prin concediere din motive legate de angajat sau prin demisie.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă si poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  2. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/ alertă/ asediu, respectiv 2019.

Ca excepție, în cazul unei societăți nou-înființate în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 și care are cel puțin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. În cadrul TPA avem o echipă de 7 avocați care va pot ajuta cu mai multe detalii și modul în care puteți implementa aceste măsuri din așa-numita „măsură kurzarbeit” descrisă mai sus și cu orice alte măsuri de sprijin disponibile în timpul stării actuale de alertă.

Legal Flash KURZARBEIT 19.04.2021
Persoană de contact