Legea 7/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

8. martie 2024 | Reading Time: 3 Min

Legea nr. 7/2024, care aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și introduce o serie de modificări menite să îmbunătățească cadrul legal, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, la data de 8 ianuarie 2024.

Printre altele, noua lege modifică procesul de aprobare a studiului de fundamentare a proiectului, permite acordarea unei concesiuni sau a unui contract de închiriere în favoarea societății de proiect fără redevențe sau chirii și modifică procedura de înființare a unei societăți de proiect.

Astfel, cele mai importante modificări sunt:

 1. Fondurile necesare realizării parteneriatului public privat se prevăd în studiul de fundamentare și se aprobă după cum urmează:
   1. prin adoptarea hotărârii Guvernului în cazul proiectelor administraţiei publice centrale;
   2. prin adoptarea hotărârii autorităţii deliberative de aprobare a studiului de fundamentare, în cazul proiectelor administraţiei publice locale, în cazul în care sumele sunt asigurate exclusiv din resurse bugetare ale administraţiei publice locale;
   3. prin adoptarea hotărârii Guvernului, în baza hotărârii autorităţii deliberative de aprobare a studiului de fundamentare, în cazul proiectelor administraţiei publice locale care necesită contribuţii de la bugetul de stat.
 1. Modalitatea înființării societății de proiect constă în faptul ca investitorul privat desemnat câştigător al procedurii de atribuire, în cazul parteneriatului public-privat contractual, va înfiinţa societatea de proiect cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat, iar în cazul parteneriatului public-privat instituţional va înfiinţa împreună cu partenerul public societatea de proiect care va deveni parte a contractului de parteneriat public-privat.
 1. A fost eliminată limita de finanțare financiară referitoare la contribuția financiară a partenerului public de maximum 25% care era în reglementarea anterioară.
 1. Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura și prin prin emiterea de obligaţiuni corporative de către societatea de proiect în scopul implementării proiectului de parteneriat public-privat.
 1. S-a introdus un punct care prevede derogarea de la normele referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru (Legea 96/2016), astfel atribuirea începe cu transmiterea documentaţiei de atribuire şi se finalizează odată cu semnarea raportului procedurii de atribuire, iar anexele acestuia și încheierea contractului de parteneriat public-privat urmând a se derula conform ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 39/2018.
 1. Exploatarea bunurilor proprietate publică de către societatea de proiect se exercită fără perceperea de redevenţe sau chirii.
 1. În situaţia în care contractele prevăd proceduri de soluţionare a litigiilor de către instanţe arbitrale internaţionale, reprezentarea se asigură de către entităţile juridice care administrează participaţiile statului în companiile de proiect care implementează respectivele contracte de parteneriat public-privat. Entităţile juridice prezentate mai sus sunt autorizate să iniţieze şi să participe la procedurile arbitrale internaţionale şi în faţa unor instanţe naţionale din aceste jurisdicţii și de asemenea, pot selecta avocaţi, interni sau internaţionali, atunci când activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi.

Sursa: Legea nr. 7/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

Legal Newsletter Februarie 2024
Persoană de contact