Lista noilor contribuabili mijlocii și implicațiile privind raportarea SAF-T din 2023

19. decembrie 2022 | Reading Time: 4 Min

Autoritățile au publicat recent lista actualizată a contribuabililor mijlocii pe site-ul ANAF, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2023. Aceasta include peste 15.000 de entități și, pe lângă implicațiile de natură administrativă, prezintă relevanță însemnată din perspectiva raportării SAF-T (Declarația SAF-T/D406 conform OPANAF 1783 din 04.11.2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal).

Mai precis, contribuabilii cuprinși în antemenționata listă* vor fi nevoiți din 1 ianuarie 2023 să completeze și să transmită declarația informativă D406 (declarația SAF-T), fie lunar, fie trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA. La aceste declarații periodice se adăugă și raportul anual cu privire la active, precum și raportul cu privire la stocuri care se va comunica doar la solicitarea autorităților.

* De menționat aici și că în OPANAF nr. 2518/15.12.2022 sunt cuprinse o serie de clarificări cu privire la termenele de la care devin incidente obligațiile de raportare SAF-T pentru anumite categorii de contribuabili, acestea vizând inclusiv companii devenite contribuabili mijlocii începând cu 1 ianuarie 2023. Cu titlu de exemplu, contribuabilii mijlocii la data de 31 decembrie 2021 care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023 sunt obligați să depună declarația informativă D406 începând cu 1 ianuarie 2025, putând, totuși, opta să o depună începând cu 1 ianuarie 2023 (fără însă a putea renunța ulterior la opțiune). Totodată, contribuabilii mici care se regăsesc în categoria contribuabililor mijlocii începând cu 1 ianuarie 2023 sunt obligați să depună D406 începând cu 1 ianuarie 2023.

Pentru unii contribuabili, vestea vine foarte târziu dacă ne gândim că în aproximativ 2 săptămâni sistemele informatice ar trebui să fie deja adaptate la cerințele de raportare – chiar dacă se aplică o perioadă de grație de 6 luni de zile pentru transmiterea formularului D406 și în cazul contribuabililor mijlocii, eforturile departamentului financiar-contabil cresc simțitor în condițiile în care înregistrările nu sunt făcute de la bun început cu respectarea șablonului comunicat de autorități. Dificultățile rezidă în multitudinea de informații pe care D406 trebuie să le includă cu privire la fiecare tranzacție, la partenerii de afaceri, la stocuri, active etc. și, mai ales, în adaptarea programelor informatice astfel încât formularul D406 generat să fie complet, corect și transmis autorităților fără erori.

Faptul că această raportare se depune deja din anul 2022 de către marii contribuabili a contribuit la dobândirea unei experiențe de către aceștia și consultanții implicați în procesul de implementare, dar nu putem spune că există o practică suficientă.

În continuare există o serie de probleme greu de soluționat, din care putem aminti:

  • Programe informatice frecvent întâlnite în rândul contribuabililor care nu au fost încă adaptate sau au fost doar parțial adaptate noilor cerințe de raportare. În acest caz fie se așteaptă o soluție din partea furnizorului de software, fie se va identifica de către contribuabil o alternativă viabilă;
  • Utilizarea mai multor software-uri contabile și de gestiune de către același contribuabil, pentru scopuri diferite, însă care doar împreună oferă toate informațiile necesare completării D406 (spre exemplu, un software dedicat evidenței cantitative/stocurilor/producției și un alt program informatic utilizat pentru evidența valorică a tranzacțiilor și completarea declarațiilor fiscale). O astfel de situație ar presupune achiziția sau dezvoltarea unei soluții software care să integreze corespunzător rapoartele exportate din programele existente;
  • Alocarea de resurse semnificative pentru derularea procesului de implementare. Procesul în sine este unul complex, de durată și presupune o colaborare strânsă între echipele interne din departamentele financiar-contabilitate, consultanți externi și furnizori de soluții software.

Deși observăm că încă persistă o serie de obstacole pentru companii, în multe situații firmele continuând să lucreze pentru a obține un formular complet și corect, nu putem decât să sperăm că experiența dobândită de toate părțile implicate, în special pe parcursul anului 2022, va contribui la o implementare mai puțin anevoioasă în rândul contribuabililor mijlocii a SAF-T.

Ce trebuie făcut în continuare?

Companiile vor trebui în primul rând să verifice lista actualizată a contribuabililor mijlocii, pentru a stabili dacă au obligații începând cu 1 ianuarie 2023 cu privire la D406. Mai apoi, vor trebui să își analizeze programele informatice interne, rapoartele generate de acestea și resursele disponibile, astfel încât să poată defini nevoile pentru alinierea la D406.

Timpul rămas la dispoziție este extrem de scurt, astfel că trebuie acționat rapid.

Persoană de contact